bookstepswandeltocht.nl

Vierde bibliotheek gaat van start!

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd rond het bibliotheekprogramma. Booksteps streeft ernaar het onderwijs in Noord Oeganda te verbeteren door middel van bibliotheken en depots met schoolboeken van hoge kwaliteit. Niet alleen vanuit Nederland moeten daarbij sponsors gevonden worden, maar ook vanuit Oeganda.

Eind vorig jaar is Booksteps druk geweest met de crowd funding actie ‘Eén boek’ voor de nieuwe bibliotheek in Soroti (Teso). Dit heeft uiteindelijk samen met andere donaties 12.000 euro opgeleverd. Voor deze bibliotheek heeft Booksteps hulp gekregen van Wilde Ganzen. Wilde Ganzen heeft daarvoor de kwaliteit van de organisatie en het project onderzocht en goedgekeurd. Dankzij een vermeerdering van 50% door Wilde Ganzen kon er in februari 18.366 euro naar Oeganda overgemaakt worden. In Soroti zijn met dit geld inmiddels al enkele duizenden boeken gekocht en de nodige voorbereidingen getroffen. Het opzetten van een vierde bibliotheek in Soroti is in volle gang!

Over twee weken gaan Annemiek de Wolf en Marleen Timmer naar Oeganda om de feestelijke opening van de vierde bibliotheek mee te maken. De bibliotheek gaat in totaal ca. 39.000 euro kosten. Dat betekent dat Booksteps nog € 20.000 nodig heeft om het hele project te realiseren. De afspraak is dat de bibliotheek na 2020 onafhankelijk draait. Wilde Ganzen helpt voor dit bedrag weer door middel van vermeerdering, maar het basisbedrag moet nog steeds van de Booksteps-achterban komen. Iedere bijdrage van u is welkom om het doel te bereiken. Dat kan nog steeds via deze link op internet:

Doe mee en koop één of meer schoolboeken voor de bibliotheek in Teso (Soroti)!

Tijdens de reis zullen Annemiek en Marleen ook de bestaande bibliotheeklocaties in Gulu en Barr bezoeken. De vorige keer dat zij daar waren, moesten de directeuren van de betrokken scholen in Gulu een antwoord vinden op de vraag: ‘Hoe gaan we verder als er geen geld meer uit Nederland komt om de bibliotheken te beheren?’ Het idee ontstond toen om via de scholen aan iedere leerling een klein bedrag per jaar te vragen voor het gebruik van de boeken. Omdat in Gulu ruim 5000 leerlingen meedoen, kon het bedrag beperkt blijven tot minder dan één euro. Een klein bedrag, maar een grote stap in onafhankelijkheid. Deze leerlingenbijdrage is daarna afgestemd met de lokale onderwijsautoriteiten en inmiddels worden alle beheerkosten met dit geld betaald en niet meer vanuit Nederland. Gulu was, na Pagak en Barr, de derde Booksteps-locatie. Ook in Barr zijn nu afspraken gemaakt met de 24 betrokken schoolhoofden en de lokale autoriteiten om financieel onafhankelijk te worden door middel van een kleine leerlingenbijdrage die dit jaar van start is gegaan.

De volgende stap is om Booksteps als landelijk programma in Oeganda verankerd te krijgen en dus minder afhankelijk van Nederlandse steun. Via één van onze vrijwilligers in Oeganda zijn we in contact gekomen met een jongerenbeweging in de hoofdstad Kampala die zich vrijwillig inzetten voor onderwijs. Daarnaast hebben we een toezegging van een bekende Oegandese zangeres om zich in te zetten als ambassadeur voor het Booksteps programma. Tijdens de reis gaan Annemiek en Marleen met deze partijen om tafel om te onderzoeken hoe er ook in Oeganda een programma voor fondsenwerving opgezet kan worden. Dit is een spannende nieuwe richting waarvan de uitkomst nog onzeker is.

Zo werkt Booksteps stap voor stap, samen met haar partners in Oeganda, toe naar een programma dat uiteindelijk daar zelfstandig kan functioneren. Het is prachtig dat vele duizenden kinderen inmiddels beter onderwijs hebben gekregen en leerkrachten beter zijn toegerust voor het geven van goed onderwijs. Zonder uw steun was dit niet gelukt.

Samen boeken we succes!

Joke Timmer en het Booksteps team