bookstepswandeltocht.nl

Foto-impressies

Door onze vrijwilligers werd veel werk verzet op de dag zelf, maar ook vóór dat u van start kon gaan. Routes werden gemaakt en landeigenaren om toestemming gevraagd. De tocht werd gemeld bij wandelsportbonden, gemeenten en horecagelegenheden. Promotiemateriaal werd ontworpen en flyers en posters verspreid.

Iedereen hielp graag mee aan het slagen van de Booksteps-wandeltocht. Roze wangen, blijde gezichten, mooie verhalen, foto's en last but not least de opbrengst voor Booksteps, daar deden we het voor.

De beelden geven u een indruk van de voorbereidingen en van de wandeldag zelf.