bookstepswandeltocht.nl

Booksteps-wandeltocht is gestopt

Van 2010 tot en met 2016 heeft Booksteps onder auspiciën van de Sticht Gooise Wandelsport Bond elk jaar op de derde zaterdag van de derde maand de niet-commerciële Booksteps-wandeltocht voor u georganiseerd.

Helaas kon er om organisatorische redenen, geen volgende Booksteps-wandeltocht van start gaan.

Wij danken de wandelaars voor hun komst, bijdrage en lovende woorden aan de organisatie van de Booksteps-wandeltochten.

Wij danken de SGWB voor haar professionele begeleiding en ondersteuning.   

Wij danken de landeigenaren, eigenaren van horeca-gelegenheden, gemeenten en eigenaren van schuren (waar koek en zoopies ingericht mochten worden) voor hun medewerking.

Wij danken onze sponsors door de jaren heen A.W. Bruna Uitgevers, Dixi mobiele toiletten, Wilco printing & binding, Kwalitaria kroketten, Wim Bronk kaasspecialist en het Revius Lyceum.

Wij danken onze BIP's (breed inzetbare personen), die hun talenten hebben ingezet om van elke wandeltocht een feestje te maken. Booksteps, inspireerde ons met goede berichten over de voortgang van de bibliotheken in Noord-Oeganda. De promotie maakte hier dankbaar gebruik van. De routeploeg bedacht, controleerde en gaf de routes aan door pijlen te plakken en na afloop weer te verwijderen. De verkeersregelaars begeleidden u naar een goede parkeerplaats. Verkeersborden werden langs 60km wegen geplaatst. De catering in het Revius schonk heerlijke koffie, thee en limonade en smeerde broodjes. De EHBO stond elk jaar paraat, maar hoefde gelukkig niet in actie te komen. De koek en zoopies werden professioneel ingericht en uitgebaat, ook als het slecht weer was. De starttafel kon u op weg helpen en uw vragen beantwoorden. Dank jullie wel!